Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Zarządy, działalność Koła 2001 - 2005r.

Aktualności | 2015-07-31 | Publikujący: Koło PZW Cieszyn

Z uwagi na różnorodność wydarzeń, postanowiłem ten okres podzielić na dwie części:

1) lata 2001 - 2005,

2) 2005 - 2009,

 

Rok 2001.o2.10, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  * Urzędujący Prezes Koła Cieszyn - Bolesław PRZYBYŁA, pod naciskiem pewnych osób wycofuje swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Prezesa w następnej kadencji 2001 - 2005. (Kol. B. Przybyła zmarł w 2005r.)

  * Walne Zgromadzenie Członków Koła Cieszyn, w wyborach tajnych powierza pełnienie tej funkcji kol. Leszkowi FRANKOWI. Prezes 2001-2009

Należący od 1956r. do Polskiego Związku Wędkarskiego, odznaczony Złotą Odznaką z Wieńcami , członek Zarządu Okręgu w Bielsku Białej kol. Leszek FRANEK pełni różne funkcje w naszym Kole od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pracował w Komisjach: Dyscyplinarnej, Rewizyjnej, w Sądzie Koleżeńskim, ostatnio pełnił funkcję vicePrezesa d/s. Organizacyjnych.

Pozostali kandydaci na funkcję Prezesa ( kol. H.Heglasz, Cz.Andrzejewski) nie odegrali większej roli.

Do Zarządu Koła weszli:

   Członek Zarządu                   ilość głosów              powierzona funkcja

Leszek FRANEK                                                   PREZES KOŁA CIESZYN

Władysław CZAPEK                    (45)                 v-ce prezes d/s Organizacyjnych

Czesław ANDRZEJEWSKI           (40)                 v-ce prezes d/s Sportu

Bolesław PRZYBYŁA                   (46)                 Sekretarz Koła

Ryszard BUŁKA                           (64)                  Gospodarz wód

Henryk HEGLASZ                        (53)                  członek Zarządu

Sławomir ŚLIWKA                      (71)                  Opiekun Młodzieży

Zbigniew ŚLIWKA                       (71)                  Gospodarz Ośr. Gułdowy

Józef DAWID                               (69)                  Skarbnik Koła

Mirosław FRANEK                        (68)                  Rzecznik Koła

Marek PIETRZAK                         (37)                  Prezes Klubu Much.- Spinn.

Koledzy Czapek, Andrzejewski i Dawid w trakcie trwania kadencji opuścili Zarząd.

Od 2002r. po rezygnacji J DAWIDA, finanse Koła prowadzi zatrudniona w tym celu, p.Wł. MACIĄG

KOMISJA REWIZYJNA                 D ORGANIZACYJNY 

Andrzej ŚMIESZEK                                               Maciej ROKICKI    

Alfred KONDERLA                                                 Baltazar MYSZA   

Alfred CIEŚLAR                                                    Stanisław PRZYBYŁA

       DELEGACI NA Zjazd Okręgowy PZW Bielsko-Biała

Wacław SANTARIUS

Bolesław PRZYBYŁA

Leszek FRANEK

ZARZĄD LOP

Jan JERZABEK

Edward FRANEK

Tadeusz CIEŚLAR

 

*************************************************************

Na początku 2000 - 2001 r. w Kole zawiązuje się silna grupa wędkarzy sportowców.

Postanawiają założyć Klub wędkarstwa sportowego, inicjują wiele zawodów wędkarskich na wodach otwartych, między innymi pierwszy raz w 2002r. zawody na granicznej Olzie, "o Puchar Olzy"  (tu - zawody z 2003r.)

Wymuszają można by powiedzieć, na Zarządzie Koła otwarcie łowiska na Gułdowach po zakończeniu sezonu "karpiowego" dla połowów muchowo-spinningowych ryb drapieżnych, w tym kupionego z własnych środków pstrąga tęczowego. 

W 2002r. oficjalnie powstaje klub wędkarski WKS OLZA Cieszyn.

Członkowie Klubu "Olza" rozsławiają cieszyńskie Koło na licznych zawodach wędkarskich szczebla Okręgowego, jak i zawodach międzyokręgowych.

 puchar_wisly.jpg mospinn_2004r.jpg       

  A.PASZEK, M.PIETRZAK, Cz.ANDRZEJEWSKI.  II m. Mistrzostwa Okręgu Spinn    

********************************************************************************

   Cieszyńskie Koło w miarę upływu lat, wobec zmieniającej się sytuacji zarówno rynkowej jak i prawnej, zaczynają nachodzić pewne trudności wiążące się głównie z pozyskiwaniem środków finansowych, niezbędnych dla utrzymania Ośrodka na Gułdowach.

   Sytuację w znacznej mierze pogarsza stały odpływ wędkarzy z Koła Cieszyn, oraz nikły dopływ nowych członków.

   Z wiodącego Koła w Powiecie, staje się nasze Koło coraz bardziej poślednie, coraz mniej znaczące.

Liczebnością zaczynają nas przewyższać Koła w Skoczowie, Zebrzydowicach, Pogwizdowie.

   Jednym z bardziej ważkich kroków nowego Zarządu, pozwalających na zaoszczędzenie sporych środków finansowych było przeniesienie siedziby biura Koła z pomieszczeń przy ul. Górny Rynek, gdzie płacono niepotrzebnie spore sumy za wynajem lokalu będącego siedzibą Zarządu, do Ośrodka na Gułdowach.

Należy jedynie ubolewać, że posiadając piękne, wygodne pomieszczenia na terenie własnego Ośrodka, decyzję taką nie podjęto znacznie wcześniej. /argument, żeby mieć biuro w centrum miasta, z perspektywy czasu okazał się bezzasadny/.

Wielce pomocną dla Koła okazała się w/wymieniona działalność powstałego Klubu WKS "Olza"

Wszelkie dochody z organizowanych przez Klub zawodów, zostają przekazane na rzecz Koła Cieszyn, podobnie, jak dochody z zainicjowanego przez Klub komercyjnego łowienia "po sezonie".

Sporą pomoc cieszyńskiemu Kołu okazuje również Z.O.PZW w Bielsku-Białej, finansując koszty niezbędnych napraw, remontów, których wymaga nasz Ośrodek

  * Dalej aktywnie na rzecz Koła - Ośrodka na Gułdowach pracują koledzy działającego przy naszym Kole oddział Ligi Ochrony Przyrody. 

Kolegom Janowi JERZABKOWI, oraz Tadeuszowi CIEŚLAROWI

Janek JERZABEKtadek_c.jpg  Ośrodek zawdzięcza piękne otoczenie w postaci sadzonych przez nich drzewek i choin, są oni też głównymi udziałowcami w organizacji i sponsorowaniu corocznych zawodów z okazji Dnia Dziecka.

 ***

* W Grudniu 1999r.,  Starostwo Powiatowe w Cieszynie wyraża zgodę /wymóg ustawowy/ na utworzenie przez Okręgi PZW w Bielsku-Białej i Katowicach Społecznej Straży Rybackiej, która swoim działaniem obejmuje Powiat Cieszyński.   /po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego Kraju, wcześniej działająca Straż rybacka PZW straciła moc prawną do działania/

Rada Powiatu na podstawie obowiązujących Ustaw ustala Ramowy Regulamin SSR, zaś Starosta Powiatowy /po rekomendacji w/w Okręgów PZW/  na stanowisko Komendanta Powiatowego SSR powołuje kol. Wacława SANTARIUSA, członka Koła PZW Cieszyn.  Dzięki prężnej działalności komendanta i pomocy kolegów z Kół Powiatu cieszyńskiego, do 2003r. straż liczy ponad 180 członków, obejmując kontrolami w zasadzie wszystkie wody Powiatu. W samym cieszyńskim Kole działa 48 Strażników. Dla porównania, druga co do liczebności w Okręgu Bielskim, Straż Powiatu Żywieckiego liczy zaledwie 34 strażników.

Sporo uwagi poświęca Straż cieszyńskiej Olzie, rzece nie posiadającej z polskiej strony gospodarza, będącej jedynie w gestii Skarbu Państwa.

Kol. W. SANTARIUS organizuje kilka ważnych spotkań w siedzibie Koła PZW Cieszyn z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Prezesami Zarządów Okręgów PZW Katowice i Bielsko-Biała, Zarządu Okręgu VUS ĆRS w Ostrawie, oraz Komendantem Straży Granicznej WOP w Raciborzu /oddz. Cieszyn.

vice_starosta_posel_na_sejm_rp_pjkopec.jpgnaczelnik_wydz_srodowiska_p_gskalubaossoliniec.jpgprzedstawiciele_crs.jpgprzedstawiciele_zopzw_bielskobiala_koldyrczon_folta.jpg

W spotkaniach biorą również udział Prezesi Kół PZW Cieszyn, Pogwizdów, Zebrzydowice.

Spotkania mają na celu ochronę wspólnego dobra jaką jest graniczna rzeka Olza, oraz uściślenie warunków połowów wędkarskich.

Spotkania dążą również do uzyskania złagodzenia przez Straż Graniczną restrykcyjnych, postkomunistycznych warunków poruszania się w pasie granicznym wędkarzy łowiących na Olzie. Udało się nawet "załatwić" możliwość brodzenia w rzece. Może to dzisiaj wzbudzać uśmiech na twarzach czytelników, ale w tych latach, wobec istniejących wówczas przepisów, był to spory sukces.

Dość istotne wydaje się poruszenie tutaj tematu Społecznej Straży Rybackiej, ponieważ jej działalność miała spory wpływ na wydarzenia w naszym Kole.

Oprócz działalności, do jakiej SSR powołano, scala ona członków Kół Powiatu Cieszyńskiego /organizuje m. innymi wspólne kontrole łowisk/, co roku Komendant organizuje zawody Strażników na łowiskach poszczególnych Kół /Cieszyn, Pogwizdów, Zebrzydowice/ organizuje wspólne kontrole z przedstawicielami WOP i MO ĆRS Czeski Cieszyn granicznej rzeki Olzy.

SSR jest jednym z głównych inicjatorów międzynarodowych zawodów na Olzie "o Puchar Olzy", oraz zawodów spławikowo-gruntowych "o Puchar Starosty"Puchar Starosty

***

*   Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, sobiepanek na naszych wodach,  zleca do wykonania roboty związane z "usuwaniem" skutków powodzi w Obwodzie rzeki Wisły. Wykonawcy prowadzą prace wyjątkowo niechlujnie, można powiedzieć, dewastatorsko. Niszczą rzekę i jej dopływy spychaczami, rujnują wiele schronień ryb, zabijają wszelkie żyjące w niej stworzenia.

Odbudowują podniszczone jazy, nie patrząc na istniejące Prawo /Ustawę Prawo Wodne/. Wszelkie prace prowadzą bez uzgodnień z ichtiologami, pracownie projektowe w/w  "napraw" w żadnym zakresie nie konsultują swoich projektów z specjalistami Instytutów Rybackich. nie jest istotne dla nich życie rzeki, liczą się tylko zyski, oraz najniższe koszty ich przychodów.

naprawa_dewastacja_wisly.jpgnaprawa_dewastacja_wisly_2.jpgnaprawa_dewastacja_wisly_3.jpg

I tu również SSR próbuje przeciwstawić się tej sytuacji, angażując do pomocy Starostwo Powiatowe, Z.O. PZW, / Z.O. nie wykazał żadnego zainteresowania, nawet odłowem ryb z remontowanych odcinków Wisły i jej dopływów/, Koła PZW Powiatu, w tym również Koło cieszyńskie. Niewiele pomocna, a powołana przecież do ochrony wód okazała się również Państwowa Straż Rybacka.

Udało się natomiast powyższym tematem zainteresować prasę /Trybunę Śląską i Głos Ziemi Cieszyńskiej/, która w paru artykułach opisała powyższy dramat na Wiśle.  

W sukurs  naprawcom - dewastatorom naszych rzek w zabijania w nich wodnej fauny przychodzą inni groźni, a może i wiele groźniejsi zabójcy - kormorany. Hordy kormoranów. 

Nikt nie wie skąd przybyły, podobno znad Balatonu, trzebią rzeki, stawy, jeziora całej Europy. Nikt nie potrafi sobie z nimi poradzić, budzą rozpacz wędkarzy, rybaków, hodowców.    Nie wzruszają jedynie ustawodawców, Prawo wielu krajów chroni je skutecznie.

Życie wielu rzek, potoków powoli zamiera.

Zniszczyły również naszą przebogatą w ryby Olzę ...

***

Nieco później, niestety dopiero od 2005r. Komendant SSR Powiatu Cieszyńskiego zostaje powołany na stanowisko Koordynatora Ochrony Wód Okręgu PZW Bielsko-Biała, oraz do ścisłego Zarządu Okręgu.

"Niestety" dlatego, że być może, moja wcześniejsza obecność w Zarządzie mogła by wpłynąć na solidniejsze przygotowanie ofert do przetargów na dzierżawę wód.

 * Rok 2003. RZGW ogłasza przetargi na dzierżawę wód

Rok, który okazał się rokiem klęski dla cieszyńskiego wędkarstwa, klęski jak się później okazało, na wiele, wiele następnych lat.

Nasz przedstawiciel w Zarządzie Okręgu, Prezes Koła Cieszyn kol. Leszek FRANEK 

nie potrafi przeciwstawić się przygotowywanym przez Zarząd Okręgu niekorzystnym dla cieszyńskich wędkarzy propozycjom ofert na dzierżawę wód, na rok 2003 i dalsze lata. 

Jak "znakomicie" przedstawiciele ówczesnego Z.O.Bielsko-Biała, /na czele z dyrektortem Biura Czesławem FOŁTĄ i Prezesem Z.O., Mieczysławem DYRCZONIEM, prawnikiem przecież/,  "przygotowali" oferty do przetargu, świadczy utrata dzierżawionego do tej pory "od zawsze" przez PZW Obwodu Rybackiego /Obwód Rybacki - rzeka główna wraz z dopływami/  Wisła Mała na rzecz prywatnego dzierżawcy, przekazanie /nie wystąpienie o dzierżawę/ Obwodu Rybackiego Górna Olza Okręgowi PZW Katowice, utrata na swoim terenie wszystkich dopływów Wisły, w tym i tych przepływających przez Bielsko-Białą i najbliższe okolice - cieki te są również gospodarowane przez Z.O. Katowice. Wiąże się to z wnoszeniem dodatkowej opłaty za prawo wędkowania na tych wodach.

MUSIMY O TYM PISAĆ, GDYŻ OPISANE POWYŻEJ ZDARZENIA ROZPOCZĘŁY MASOWY "EXODUS" WĘDKARZY Z NASZEGO KOŁA, oraz z Kół Polskiego Związku Wędkarskiego Powiatu Cieszyńskiego. 

W tej kadencji Zarządu Koła Cieszyn, w latach 2001- 2005 liczba naszych członków, z prawie że czterystu, spadła poniżej dwustu osób.

 ***

Staw "Mewa", z którego wypływa woda do łowiska "Czajka", przyczynia się w znacznej mierze do zamulania, a tym samym do wypłycania naszego łowiska.

Decyzję o budowie mnicha (pidła) na stawie "Mewa", którą trzeba było podjąć wiele lat wcześniej, podjęto dopiero w 2011r.

W miejsce tego, Zarząd pod silnym naciskiem urzędującego Prezesa, na jednej z swoich ostatnich sesji w 2004r. podjął decyzję o....rozbiórce dość podniszczonej dyżurki i budowie nowej. Uchwała Zarządu do realizacji w 2005r.Stara dyżurka

*** ciąg dalszy - tutaj  -  2005 - 2009


 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZARZĄDY, działalność 1945 - 2012r.
Cieszyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego 1945 - 1950
J.JAGIEŁKI, J.ZIENTKA 1950 - 1956
Otmara HORAKA 1956 - 1969
Jana ZIĘTKA 1969 - 1976
Franciszka LEGIERSKIEGO 1976 - 1991
Bolesława PRZYBYŁY 1993 - 2001
Leszka FRANKA 2001 - 2008
Leszka GAWLASA 2008 - 2012
Wszyscy na swój sposób przyczynili się do rozwoju Koła
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin